Närkontakt med energi- och teknikföretagen och aha-upplevelser inför det framtida yrkesvalet. Det är två av målsättningarna med Tjejresan i Kalmar län där tjejer i årskurs två på gymnasiet möter kvinnliga förebilder och en avdramatiserad teknisk värld.

En kartläggning av energi- och teknikbranschernas behov av ny arbetskraft i länet de närmsta åren tyder på stor efterfrågan av välutbildad personal för att klara generationsväxlingen. Samtidigt visar forskning på unga tjejers bristande intresse för energi och teknik, både vad gäller fortsatta högre studier som inom yrkesval. Energikontor Sydost har tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet och Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), uppmärksammat detta och startat projektet Tjejresan som ett led i att vända den negativa trenden.

Deltagarna träffas vid fyra tillfällen. Besök ute på arbetsplatser varvas med föreläsare från universitetet och näringslivet. Just företagsbesöken har visat sig populära med möjligheten att dels se hur verkligheten i ett teknik- eller energiföretag ser ut, dels möta de kvinnor som redan arbetar där.

Att Tjejresan genomförs just i årskurs två innebär också att den ger inspiration inför de projektarbeten som ska genomföras i årskurs tre och även är en kunskapskälla inför valet vidare till högskolan. Besöken och mötena ger nya tankar och stöttar tjejerna i deras funderingar kring det framtida yrkes- livet. De får ett försprång inför sista året i gymnasiet tack vare att de lyft från skolstolen och träffat kvinnor som arbetar inom tekniksektorn.

Tjejresan har stöd av:

Upp!

Vill du veta mer?

Kontakta
Kerstin Eriksson
på tfn.
070-
620 83 07