Ecoproject - hållbara gymnasiearbeten

I de fyra Norrlandslänen har BioFuel Region sedan 2004 erbjudit gymnasieskolor ett upplägg med hållbara gymnasiearbeten. Drygt 500 gymnasieungdomar har sedan dess genomfört hållbara gymnasiearbeten i samarbete med oss. Moroten för eleverna är dels möjlighet till support och nätverk dels möjligheten att erhålla stipendier.

På denna sida kan du läsa mer om detta arbete som syftar till att öka gymnasieungdomars intresse, kunskap och engagemang för hållbar utveckling. Om du önskar mer information kontakta vår projektledare Mathias Sundin på tfn. 070-559 93 83 eller mejla mathias.sundin[a]biofuelregion.se


Elevinformation - hållbarhetsföreläsningar

På vårterminen i april-maj samt i början av höstterminen augusti-oktober erbjuder vi gymnasieskolor klassföreläsningar om hållbar utveckling kopplat till gymnasiearbeten. Föreläsningarna är ca 60 minuter långa och innehåller fakta och frågeställningar om ekologisa, sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågor. Föreläsningarna kan anpassas för specifika gymnasieprogram. Föreläsningarna avslutas med information om upplägget med hållbara gymnasiearbeten. Syftet med föreläsningarna är att väcka intresse för hållbar utveckling och få elever att anmäla sina gymnasiearbeten. Föreläsningarna är kostnadsfria och kan bokas in i mån av tid av lärare.


Anmälan av gymnasiearbeten

För att kunna delta i vårt upplägg så måste man anmäla sitt gymnasiearbete. Anmälan kan ske enskilt eller i grupp om man samarbetar. Det enda kravet vi har för att kunna anmäla sig är att gymnasiearbetet på något sätt kan kopplas till hållbar utveckling.

Anmälan är inte bindande på något sätt utan ger endast möjlighet att få support samt chans till stipendier. Man åtar sig inte något gentemot KNUT-projektet om man anmäler sig.

Det som behövs för att kunna anmäla sig är en rubrik, en kort beskrivning av arbetet samt namn och uppgifter på deltagande elever samt handledande lärare. De elever och lärare som anmäls får sedan all information utskickad med e-post.
OBS! Endast gymnasieelever i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten kan anmäla sig. OBS!

Sista anmälningsdag är 15 oktober.

Klicka på denna länk för att komma till webbanmälan.


Support

En av de fördelar som anmälda gymnasiearbeten har är att de när som helst under sitt läsår kan ta hjälp av vår projektledare samt det nätverk av personer, organisationer och företag som finns knutet till oss. Det kan gälla att bolla sin idé, tips på upplägg, tips på personer med specifik kunskap, hjälp med kontakter, medbedömning, studiebesök etc.

Om du har behov av support så kontakta vår projektledare Mathias Sundin.


Avstämning

I januari-februari erbjuds alla anmälda arbeten en avstämningsträff. Då kommer projektledaren ut på skolan för att lyssna av hur det går med arbetet och höra om man behöver någon specifik hjälp. Alla anmälda arbeten får information om detta via e-post. I vissa fall kan skolbesöket ersättas av videomöte för att spara på miljö och resurser.

Om ni inte har fått erbjudande om avstämning så kontakta vår projektledare Mathias Sundin.


Inlämning

Om man vill ha chans på att få något av våra stipendier så ska gymnasiearbetet dokumenteras och dokumentationen ska skickas in till vår projektledare. För att alla gymnasieprogram ska kunna delta så har vi en öppen definition av begreppet dokumentaiont. Dokumentationen kan vara i form av en rapport, en webbsida, en blogg, bilder, film eller en kombination av dessa.

Dokumentationen ska mailas in till mathias.sundin(a)biofuelregion.se senast 15 april.

Dokumentation ska mailas in i godkända format (se nedan). Om ni har andra format på er dokumentation så måste ni stämma av med vår projektledare att dessa kan tas emot. Om dokumentationen överskrider 10 Mb så får den inte mailas. Då ska istället webbaserad fildelningstjänst så som Dropbox eller Sprend användas.

Godkända format:  
Texter, rapporter: -pdf, -doc & -docx
Bilder: -jpg, -gif,
Filmer: -mpg, -mp4, -mkv, -avi

Jury & stipendier

I samband med inlämning sätter projektledaren ihop en jurygrupp på 5-6 personer beståendes av lärare (ej lärare som själva har inlämnade arbeten) samt personer från näringslivet. Dessa blir tilldelade ett antal arbeten som de ska bedöma utifrån kriterierna. Därefter samlas hela juryn en dag för att enas om vilka arbeten som ska få stipendier.

Stipendierna är på 10 000 kronor per arbete och ska användas till en resa eller en utbildning som bidrar till fortsatt intresse för de frågor man gjort sitt arbete inom. Stipendiet delas ut skattefritt och ska användas inom två år från det att man har erhållit stipendiet. En rapport på vad man använt pengarna till ska skickas in inom två år.

Vi har en tumregel som säger att ungefär var femte inlämnat arbete ska erhålla ett stipendium. Hittills har vi delat ut mellan två och fem stipendier varje läsår.

De arbeten som blir uttagna för stipendier blir inbjudna till något större arrangemang där de får presentera sina arbeten och sedan motta sina stipendier.

Stipendiater 2009 -
Fr.v:
Ida Ruda, Sundsvall
Sandra Kolar, Sundsvall
Lisa Nolin, Sundsvall
Joakim Antus, Härnösand

Stipendiater 2010 -
Fr.v:
Isak Gustafsson, Storuman
Jonatan Wallin, Storuman
Andreas Berggren, Örnsköldsvik
Markus Eriksson, Örnsköldsvik
Cassandra Lindgren, Örnsköldsvik

Stipendiater 2011 -
Fr.v: Reham Mohammed - Sundsvall, Diana Moussaoui - Sundsvall samt Hussein Kandiel - Örnsköldsvik.

På bilden saknas My Osterman, Umeå.

Stipendiater 2012 -
Övre raden fr.v:
Linus Lindbladh, Daniel Smirat, Jonas Ejner & Emil Westman.

Mittenraden fr. v:
Josefine Holmgren, Erica Lundberg & Maja Olsson.

Nedre raden fr. v:
Emma Nordström & Elin Nylund.

Stipendiater 2013 -
På bilden:
Gustav Ölund

Saknas på bilden:
Sofia Sidén

Stipendiater 2014 -
Fr. v:
Elin Forsgren,
Karolina Forsén och
Ludwig Hägglund.


Material

Här kan du ladda ner material som är kopplat till hållbara gymnasiearbeten.

Infoblad hållbara gymnasiearbeten (pdf-fil)
Idélista hållbara gymnasiearbeten (pdf-fil)
Bedömningskriterier hållbara gymnasiearbeten (pdf-fil)

Upp